Saxifraga x superba

Saxifraga x superba Rouy & EG Camus

Hybride aus: Saxifraga cotyledon x S. longifolia