Saxifraga x superba

Saxifraga x superba

Typ 1 Hybride zwischen Saxifraga longifolia x S. cotyledon

Saxifraga x superba Typ 2

Saxifraga x superba Typ 2 mit Draba aspera - Raues Felsenblümchen