Saxifraga x mariannensis

Saxifraga x mariannensis M. Rothmeier

Saxifraga x mariannensis, Kreuzung aus: S.. catalaunica x S. cotyledon

Saxifraga x mariannensis 'Chico' (ic)

Synonym: Saxifraga 'Chico'