Saxifraga longifolia x S.' Mrs. Prichard'

Saxifraga longifolia x S. 'Mrs. Prichard' (S. catalaunica x S. paniculata)