Saxifraga longifolia x Saxifraga callosa

Saxifraga longifolia x S. callosa Typ 1

Saxifraga longifolia x S. callosa Typ 2

Saxifraga longifolia x S. callosa Typ 3