Saxifraga x alpenblumeae

Saxifraga x alpenblumeae M.Rothmeier

Hybride aus Saxifraga callosa x S. hostii

Saxifraga x alpenblumeae 'Florian', Synonym: Saxifraga 'Florian'