Saxifraga x alpenblumeae

Saxifraga x alpenblumeae M. Rothmeier

Saxifraga x alpenblumeae entstanden aus der Kreuzung: Sax. callosa x Sax. hostii

Saxifraga x alpenblumeae 'Florian' (ic)

Synonym: Saxifraga 'Florian'