Orostachys spinosa 'Cristata'

Orostachys spinosa ' Cristata '

Orostachys spinosa ' Cristata ', acht Jahre später