Saxifraga longifolia x Saxifraga cochlearis

Saxifraga longifolia x S. cochlearis