Saxifraga x lhommei

Saxifraga x lhommei HJ Coste & Soulié

Naturhybride aus: Saxifraga longifolia x S. paniculata

Saxifraga longifolia x S. paniculata 'Monte Cervino' MRO, Kreuzung: MRO