Saxifraga longifolia. x S. callosa x S. paniculata

Dreifach-Hybride aus: Saxifraga longifolia x S. callosa x S. paniculata