Orostachys maximowiczii x Orostachys fimbriata

Orostachys maximowiczii x O. fimbriata, Kreuzung: MRO