Saxifraga cochlearis Hybriden-Sorten

Saxifraga x burnatii 'Esther'

Saxifraga 'Surprise', Dreifach-Hybride aus: S. cochlearis, S. paniculata und S. crustata

Saxifraga 'Whitehill'